• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Humanitarno-Ekologiczne "Dla Braci Mniejszych"
    KRS 0000324731

Nasze Stowarzyszenie jest organizacja społeczną, charytatywną, prowadzącą działalność non-profit w zakresie ochrony życia zwierząt domowych, bezdomnych, wolno-żyjących, głównie psów i kotów. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego – OPP 1%.

NASZE PRIORYTETY, CELE I ZAKRES WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ:
- Działamy charytatywnie i nie prowadzimy schroniska dla zwierząt.
- Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy zwierzętom szczególnie jej potrzebującym – w schroniskach, wolno żyjących. Naszą opieką obejmujemy psy i koty porzucone, chore, niehumanitarnie i w sposób okrutny traktowane przez człowieka.
- Działania pomocowe realizujemy przy współdziałaniu ze środowiskiem lecznic weterynaryjnych, Policją i Strażą Miejską, osobami prywatnymi i instytucjami monitorującymi przestrzeganie praw zwierząt.
- Nasi podopieczni – koty i psy, które przyjmujemy – przebywają pod opieką członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, w naszych oraz prywatnych, bezpłatnych domach tymczasowych.
- Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich potrzebujących zwierząt ani reagować pozytywnie na każde zgłoszenie ponieważ ilość miejsc wolnych dla zwierząt jest ograniczona.
- Rozwijamy program adopcji zwierząt bezdomnych, leczymy potrzebujące, sterylizujemy, budujemy domki dla kotów wolno żyjących, edukujemy dzieci, młodzież, społeczeństwo jak należy dbać i pomagać zwierzętom.
- Nie mamy biura, sekretarki, nie mamy też służbowych samochodów i telefonów. Nie zawsze możemy być na każde wezwanie a telefony i spotkania możemy wykonywać tylko w czasie wolnym od pracy zawodowej, szkoły. Wszystkie osoby działające w Stowarzyszeniu, pracują jako wolontariusze. Jeśli nie odpowiadamy na Twojego maila lub telefon, od razu – nie miej nam tego za złe. Daj nam chwilę. Odezwiemy się na pewno. Telefon najlepiej wykonywać po godzinie 18.00.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.