• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Strapate Ranczo"
    KRS 0000324819

Stowarzyszenie "Strapate Ranczo" jest niedochodową Organizacją Pożytku Publicznego ze statutową działalnością, która pomaga ludziom o najszerszej skale zapotrzebowania w ramach hipoterapii, dogoterapii, psychoterapii, zajęć psychopedagogicznych. Nasz ośrodek przyjmuje klientów z najróżniejszymi problemami w rozwoju, nauce, niepełnosprawnych, klientów z psychiatrycznymi problemami, prowadzimy terapię rodzinną. Reprezentujemy polską hipoterapie na polu międzynarodowym. Intensywnie realizujemy działania podnoszące poziom kształcenia specjalistów w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.