• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim
    KRS 0000325123

Misja
Celem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci upośledzonych umysłowo i z kalectwami sprężonymi oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Wspieramy rodziny, tworzymy warunki przestrzegania wobec osób upośledzonych umysłowo praw człowieka.

Prowadzone działania
Prowadzimy:
-Środowiskowy Dom Samopomocy - uczestnikami są osoby powyżej 16 roku życia z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprężonymi.
-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży od 6 do 25 lat z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim; realizują obowiązek szkolny.
-Warsztaty Terapii Zajęciowej - rehabilitacja w formie terapii zajęciowej, podniesienie poziomu samodzielności, zwiększenie poziomu sprawności ruchowej.

Placówki finansowane są z subwencji oświatowych, dotacji, grantów i sponsorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.