• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Polaszkowskiej
    KRS 0000325602

Prowadzone działania
Naszą główną działalnością jest upowszechnianie kultury i sportu. Ponadto pozyskanie małych dotacji od grantodawców na cele statutowe. Stowarzyszenie dla ogółu społeczeństwa ma różne cele zgodne z OPP Stowarzyszenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.