• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chóralne "Colnovica"
    KRS 0000326190

Chór „Colnovica” powstał z zamiłowań muzycznych grupy przyjaciół - z potrzeby wspólnego śpiewania i muzykowania.

Założycielką chóru i zarazem dyrygentem jest Iwona Cierpich - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, kierunek wychowanie muzyczne. Pierwsza próba chóru odbyła się 14 lutego 2007r., na której obecne były trzy osoby - dzisiejszy skład to 25 chórzystów oraz dyrygent.

Członkami chóru są mieszkańcy gminy Kolonowskie, w różnym przedziale wiekowym, których łączą zdolności muzyczne oraz olbrzymia pasja do wspólnego śpiewania. Od 2009 r. chór został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i działa jako stowarzyszenie chóralne. Prezesem jest Jerzy Kaufmann, a wiceprezesem Gabriela Firlej.

Chór wykonuje utwory religijne i świeckie w układach 4-głosowych. Posiada w swym repertuarze kilkadziesiąt utworów związanych z rokiem liturgicznym oraz na szczególne okazje - komunie, śluby.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.