• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacyjna Propagowania Zachowań Proekologicznych i Ochrony Przyrody "Ekologika"
    KRS 0000326537

Misja
Edukacja proekologiczna, propagowanie zachowań proekologicznych, ochrona przyrody, ochrona i wspieranie ciągłości dziedzictwa kulturowego.

Prowadzone działania
Szkolenia proekologiczne dla przedszkolaków oraz młodzieży.
Szkolenia z zakresu komunikacji społecznej dla redakcji i dziennikarzy (edukacja ekologiczna).
Konkursy proekologiczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Produkcja edukacyjnych filmów animowanych dla dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.