• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "Lumen Caritatis"
    KRS 0000327951

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, tzn. świadczenie pomocy charytatywnej w krajach misyjnych, dla:
a) głodnych,
b) bezdomnych,
c) dotkniętych chorobami,
d) sierot,
e) dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości edukacji,
f) ofiar katastrof, w tym kataklizmów (klęsk żywiołowych) i wojen,
g) ofiar represji społecznych, w tym uchodźców,
h) misjonarzy duchownych i świeckich, tworzącej im warunki do posługi;
2) Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka, w krajach misyjnych,
3) Propagowanie świadomości misyjnej wśród osób zainteresowanych tą problematyką;
4) Działalność zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro każdego misjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego, bez względu na jego przynależność zakonną, czy diecezjalną, zarówno osoby duchowne jak i świeckie;
5) Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w działalność dobroczynną;
6) Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna;
7) Stworzenie zaplecza materialnego dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - wspomaganie działalności Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej osobom przygotowującym się do pracy na misjach, pracującym aktualnie na misjach oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje, w szczególności, poprzez:
1) prowadzenie Oblackiego Wolontariatu Misyjnego im. Św. Eugeniusza de Mazenoda;
2) prowadzenie Centrum Promocji Misyjnej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus;
4) prowadzenie Oblackiego Ruchu Adopcji Misyjnej;
5) organizowanie warsztatów i szkoleń oraz konferencji z dziedziny: misji, w tym uwarunkowań geograficznych, etnologicznych, etnograficznych i społecznych, wśród których pracują misjonarze, wolontariatu, świadczenia pomocy charytatywnej oraz fundraisingu;
6) działalność wydawniczą - wydawanie książek, czasopism, prezentacji multimedialnych, broszur, folderów, pocztówek pogłębiających znajomość problematyki misyjnej;
7) prowadzenie portalu internetowego;
8) prowadzanie kampanii promocyjnych i społecznych;
9) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów pogłębiających świadomość religijną;
10) rozwój zawodowy kadry;
11) przygotowanie merytoryczne misjonarzy duchownych i świeckich do wyjazdu na misje poprzez organizowanie kursów językowych oraz szkoleń pogłębiających znajomość krajów misyjnych;
12) fundraising;
13) współpracę z organami władz państwowej i samorządowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.