• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków Szóstki
    KRS 0000327988

Prowadzone działania
Udzielanie wszechstronnej pomocy VI LO w Gdyni w realizacji jego zadań edukacyjnych i wychowawczych. Wspieranie inicjatyw nauczycieli, rodziców, absolwentów, młodzieży w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu, turystyki oraz dbałości o zdrowie, środowisko, działania na rzecz utrzymania tradycji i dalszego rozwoju ”Szóstki” jako uznanego i cenionego liceum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.