• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ostrowskie Towarzystwo Badmintona - Lotka
    KRS 0000328182

Celem jest organizacja, popularyzacja i rozwój badmintona na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i Województwa Wielkopolskiego.
Naszym podstawowym celem jest szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu gry w badmintona. Celem nadrzędnym jest dążenie do osiągania przez naszych zawodników jak najwyższego poziomu gry, umożliwiającego rywalizację na wszystkich szczeblach rozgrywanych w Polsce. Cel dodatkowy to, wychowanie poprzez sport-kształtowanie postawy "fair play" a także kształtowanie prozdrowotnych nawyków.

Organizujemy cykliczne zawody sportowe o zasięgu powiatowym i wojewódzkim, których adresatami są dzieci, młodzież, dorośli.

Wspieramy i upowszechniamy kulturę fizyczną i sport poprzez organizowanie festynów rodzinnych. Działamy na rzecz wyrównywania szans ze względu na niepełnosprawność lub warunki socjalne. Organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych oraz półkolonie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.