• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Vlepvnet
    KRS 0000328716

Misja
Rdzeniem jest przestrzeń publiczna. Poprzez nasze działania szukamy sposobu na wyrażenie swoich poglądów. Chcemy uczestniczyć w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Nie pozostajemy w stosunku do niej bierni. Nie zgadzamy się na bezustanną degradację i porastanie jej przez komercyjne plakaty, bilboardy. Mamy dość "upiększanych" w ten sposób ulic, placów czy skwerów. Wrzućmy tam SIEBIE, niech ulica nie służy tylko do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Zasiejmy SIĘ. Żyjmy nią, ona nas otacza.

Prowadzone działania
Organizowanie działań artystycznych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki współczesnej, stworzenie ośrodka artystycznego, prowadzenie galerii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.