• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Z Otwartym Sercem..." im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara
    KRS 0000328892

Fundacja „Z otwartym sercem...” im. św. Józefa Sebastiana Pelczara działa na rzecz chorych i niepełnosprawnych, pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Przekazując 1% swojego podatku, możesz również wesprzeć dzieło budowy „Żywego Pomnika” Jana Pawła II Domu Opieki dla osób starszych i przewlekle chorych w Kamesznicy, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Sercanek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.