• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce
    KRS 0000329558

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno Serce" jest zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli, którym leży na sercu rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, dzięki opiece rodzin zastępczych i domów rodzinnych mają większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodzinny i szczęśliwe życie.

Nasze Stowarzyszenie jest członkiem - założycielem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.