• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży
    KRS 0000329645

Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową. Nasza szkoła jest małą wiejską placówką skupiającą dzieci z okolicznych wsi. Prowadzona placówka jest centrum kultury, oświaty dla okolicznej społeczności. Dzięki naszej działalności, zaangażowaniu rodziców, członków Stowarzyszenia prowadzimy szeroko rozumianą działalność oświatowo-edukacyjną. Organizujemy wycieczki edukacyjne, rekreacyjne, krajoznawcze; jesteśmy organizatorem pikników rodzinnych, festynów, konkursów. Wszystkie nasze działania podporządkowane są dobru społeczności lokalnej. Działamy dla nich i z nimi tworząc przyjazną i miła atmosferę dla rozwoju. Dajemy nie tylko miejsca pracy (w trudnym rynku pracy), ale krzewimy podstawowe wartości w wiejskim środowisku. W naszym terenie jesteśmy ostatnią placówką działającą na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej.
Dzięki staraniom w ostatnim czasie dokonaliśmy kilku ważnych inicjatyw: zmodernizowaliśmy kotłownię szkolną, zakupiliśmy plac zabaw dla dzieci, zorganizowaliśmy siłownię, dokonaliśmy zakupu busa, doposażyliśmy szkołę w pomoce edukacyjne, itd.

Więcej informacji o nas i naszej działalności na naszej stronie internetowej.

Pomimo w/w działań mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zapomniani przez wiele lat próbujemy nadrobić stracone lata, aby osiągnąć rozumianą "normę" potrzebujemy środków finansowych.

Za okazaną pomoc wszystkim ofiarodawcom DZIĘKUJEMY!!!!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.