• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Nasza Wieś Borek
    KRS 0000330678

Celem działania Stowarzyszenia jest promowanie działalności na rzecz lokalnego środowiska - naszej wsi Borek:
-podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie i rozwój świadomości społeczności lokalnej,
-zwiększenie kapitału społecznego poprzez integrację mieszkańców,
-ochrona wartości historycznych , kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajoznawczych,
-kultywowanie tradycji społeczności lokalnej,
-wspieranie działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia oraz rekreacji i organizacji czasu wolnego,
-prowadzenie działalności charytatywnej,
-realizacja działań na rzecz integracji i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
-promocja i organizacja wolontariatu,
-udzielania wsparcia członkom Stowarzyszenia w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,
-opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem obszaru działania Stowarzyszenia i wsparcia przy ich realizacji,
-moderowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy i przedsiębiorczy na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.