• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Ernesta Michalskiego - Instytut "Polska Róża"
    KRS 0000331239

Celem Fundacji jest działalność naukowa i oświatowa oraz działalność z zakresu ochrony zdrowia w zakresie upowszechniania wiedzy o leczniczych i odżywczych walorach roślin, w szczególności zaś owoców dzikiej róży. Cel ten realizujemy propagując ideę „Cała Polska w różach” i zachęcając wszystkich do uprawy tej rośliny oraz włączenia do codziennej diety jej wysokowitaminowych przetworów.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:
- działalność promocyjną i edukacyjną na rzecz zdrowia publicznego w kraju i za granicą;
- tworzenie i integrację środowisk propagujących zdrowie oraz integrację środowiska naukowego i tworzenie sieci kontaktów wśród naukowców polskich i zagranicznych, prowadzących badania dotyczące składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia, pozyskiwanych z naturalnych źródeł roślinnych;
- integrację oraz poszerzanie środowiska plantatorów róży owocowej i upowszechnianie wiedzy na temat warunków ekologicznego sposobu jej uprawy;
- organizowanie szkoleń, wykładów, konferencji, prelekcji, seminariów, spotkań;
- udział w programach międzynarodowych i krajowych związanych z celami Fundacji;
- prowadzenie i monitorowanie działalności naukowej oraz inicjowanie prac badawczych dotyczących naturalnych źródeł składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia;
- prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności organizowanie zbiórek i dostaw żywności o szczególnych właściwościach odżywczych dla wybranych instytucji (szpitale, szkoły itp.), grup społecznych i środowiskowych;
- tworzenie programów stypendialnych dla studentów i naukowców przygotowujących prace dotyczące składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia, możliwości ich pozyskiwania z naturalnych źródeł roślinnych, upowszechniania w diecie i zastosowania w leczeniu chorób;

Sprawdź jak działamy na www.dzikaroza.pl i dołącz do nas:
- Wstąp do Klubu Fundacji,
- Opublikuj własny artykuł w Biuletynie Fundacji „Śladami Awicenny”
- Zorganizuj spotkanie - wykład dla swojej społeczności - na temat ludzkiego zdrowia i wykorzystania owoców i płatków róży (odwiedzamy m.in. przedszkola, szkoły, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku i bierzemy udział w lokalnych inicjatywach)
- Przekaż nam 1% swojego podatku - od 2012 jesteśmy OPP!
Wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz Fundacja „Polska Róża” oraz nr KRS 0000331239.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.