• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"
    KRS 0000331266

Misja:
- dobroczynna polegająca na niesieniu pomocy w szczególności dydaktycznej, finansowej, psychologicznej, prawnej osobom dotkniętym wadami i chorobami narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, członkom ich rodzin oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami dotkniętymi ww. wadami i chorobami.
- informacyjna polegająca na popularyzowaniu tematyki wad i chorób narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, m.in. za pośrednictwem mediów i materiałów poligraficznych.
- edukacyjna dotycząca w szczególności diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, wspomagania indywidualnego rozwoju osób dotkniętych wadami i chorobami narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.