• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Retinopatia Stop - Stowarzyszenie Pomocy Wcześniakom Niedowidzącym i Niewidomym
    KRS 0000331473

Misja
Cudu się nie spodziewamy, ale każdy mały krok, który dla nas dobrze widzących nie ma jakiegoś znaczenia, dla Naszych Dzieci to wielki postęp w próbie poznawania świata.

Piotr Rokitowski
Prezes Zarządu


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.