• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka"
    KRS 0000331588

Głównym celem jest umożliwienie bezproblemowego i nieskrępowanego dostępu do jak największej ilości terenów wspinaczkowych w Polsce - terenów schludnie zagospodarowanych i przede wszystkim bezpiecznych, gwarantujących kontakt z przyrodą i z innymi ludźmi w atmosferze radości i relaksu. W takim otoczeniu o wiele łatwiej realizować cele wychowawcze i edukacyjne, które są tak ważne dla zdrowo funkcjonującego społeczeństwa.
Dodatkowym celem jest popularyzacja i promocja turystyki kwalifikowanej jaką jest wspinaczka, wśród różnych grup społecznych (ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież) poprzez różnego rodzaju publikacje i imprezy okolicznościowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.