• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego
    KRS 0000331920

Celem działalności Instytutu jest przywoływanie i utrwalanie pamięci zdarzeń, ludzi i miejsc związanych z Nurtem Niepodległościowym Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki, które wpłyną do Instytutu w ramach akcji 1 % zostaną w całości przeznaczone na działalność wydawniczą i edukacyjną.
W szczególności na pomoc dla młodych badaczy najnowszej historii Polski oraz seminaria i konferencje z udziałem młodzieży szkół średnich i studentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.