• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy w Zabrzu
    KRS 0000332226

1. Opieka nad chorymi i po operacji, poprzez udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej,rehabilitacyjnej, socjalnej oraz materialnej w miarę posiadanych środków.
2. Poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego niepełnosprawnych i współpraca z ich rodzinami poprzez spotkania integracyjne oraz udzielanie im pomocy psychologicznej
3. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych oraz międzynarodowych stowarzyszeń czy konfederacji, których Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych jest członkiem bądź się o nie ubiega.
4. Ochrona osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i miejscu zamieszkania
5. Prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zdrowia i raka krtani poprzez wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów jak również propagowanie działalności stowarzyszenia w całym społeczeństwie za pomocą ogólnopolskich i regionalnych środków przekazu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.