• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie
    KRS 0000332365

Organizujemy: jedno oraz wielodniowe wycieczki górskie i wysokogórskie w kraju i za granicą, jedno oraz wielodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze, obozy wędrowne w kraju i za granicą, prelekcje turystyczno-krajoznawcze.
Organizujemy szkolenia przewodników turystycznych: terenowych, beskidzkich oraz pilotów wycieczek.
Organizujemy dla dzieci i młodzieży konkursy wiedzy o górach oraz rajdy terenowe na orientację.
Weryfikujemy odznaki PTT: GOT, Ku Wierchom, OKT MSB i OKT GSB.
Wydajemy kwartalnik "Orzeł Skalny".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.