• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Pozwólmy Żyć" im. Mariusza Krzykowskiego
    KRS 0000332444

Dążymy do zapewnienia przede wszystkim systematycznej rehabilitacji, porad natury prawnej i psychologicznej dla osób chorych na zanik mięśni: stwardnienie rozsiane, dystrofia mięśniowa oraz inne neurologiczne dysfunkcje ruchu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.