• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Rodziny "Rodzicdziecko.pl"
    KRS 0000332606

Działania prowadzone przez Fundację skierowane są do rodziców małych dzieci. Mają na celu wsparcie rodzin we wczesnym okresie rodzicielstwa oraz wzmocnienie relacji rodzic - dziecko. Tworzymy Klub Mamy i Taty w Kowalach (klubamayitaty.blogspot.com), wspieramy mamy do tworzenia własnych Klubów Mam (www.klubymam.org), prowadzimy warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze, warsztaty dla rodziców z dziećmi, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię dzieci i dorosłych (www.rodzicdziecko.pl).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.