• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem"
    KRS 0000333056

Misja
Działalność na rzecz odnowienia kościoła i innych zabytków sakralnych na terenie parafii Nowe Warpno, integrowanie miłośników zabytków sakralnych wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji i zachowania, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, i zabytkach parafii Nowe Warpno, współpraca kulturalna z instytucjami, organizacjami, ośrodkami i osobami fizycznymi zainteresowanymi problematyką sztuki sakralnej, inicjowanie programów i projektów promujących i wspomagających działalność na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego parafii, inspirowanie aktywnych postaw młodzieży, wspieranie startu zawodowego absolwentów szkół średnich i wyższych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.