• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów "Smakosz Literacki" w Sanoku
    KRS 0000333089

Misja:
- Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży i osób dorosłych
- Wzbogacanie księgozbioru biblioteki dla potrzeb szkoły i środowiska
- Propagowanie biblioterapeutycznych funkcji książki jako pomocy w układaniu relacji rówieśniczych, rodzinnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych
- Aktywizacja kulturalna emerytowanych pracowników oświaty oraz integracja społeczna osób starszych
- Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży dojeżdżającej
- Pomoc rzeczowa dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej w zakresie zaopatrzenia w podręczniki.

Prowadzone działania:
Naszym celem jest promocja i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Dbamy o sukcesywne wzbogacanie księgozbioru biblioteki Gimnazjum nr 1 w Sanoku, na bazie której działamy, rozszerzając jego wykorzystanie na środowisko lokalne. W klimacie literackiej kawiarenki organizujemy systematycznie raz w miesiącu od dziesięciu lat wieczorki literackie dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich oraz ”Salonik literacki” dla dorosłych od pięciu lat, pod wspólnym hasłem ”Smak czytania” - comiesięczne wkręcanie w czytanie małolata/małolaty, mamy/babci, dziadka/taty. W czasie wakacji, w myśl hasła "Wakacje- raj dla czytelnika, nasza biblioteka drzwi przed nim nie zamyka" oferujemy czytelnikom możliwość cotygodniowych spotkań i zrobienia książkowych zapasów. Tworzymy ”książkowe listy przebojów”, lansujemy modę na oczytanie w myśl hasła ”czego nie doczytała mama, czego nie doczytał tata, to mogą sami nadrobić, małolat i małolata". U nas każdy niedowiarek może przekonać się, że nigdy nie jest za późno na to, by polubić czytanie ... W 2011 roku wdrożyliśmy projekt czytelniczy na bazie książek nieodpłatnie otrzymanych od Krakowskiego Wydawnictwa Skrzat z serii "Nastoletnie problemy" pod hasłem "Dlaczego JA + WY nie zawsze = MY". Projekt ten będzie rokrocznie realizowany z nowym rocznikiem. W 2012 roku rozpoczęliśmy wdrażanie projektu wprowadzającego beletrystykę do realizacji tematyki godzin wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, anoreksji, bulimii, przedwczesnego rodzicielstwa pod hasłem "Nastoletnie wyzwanie a książkowe wspomaganie". Wierni temu przesłaniu i widząc w nim głęboki sens, w lutym 2013 ogłosiliśmy I Ogólnopolski konkurs na scenariusz minilekcji wychowawczej zachęcającej do czytania z tymże motywem przewodnim. Jest to konkurs otwarty dla wszystkich -naszą intencją jest stworzenie globalnego banku pomysłów, jak skutecznie zarażać bakcylem czytania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału- regulamin na stronie naszego medialnego patrona- miesięcznika "Biblioteka w Szkole" oraz na stronie współorganizatora - Gimnazjum nr 1 w Sanoku w zakładce bibliotecznej "Konkursy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.