• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Donum Spes"
    KRS 0000333424

Nadrzędnym celem Fundacji "Donum Spes" jest wspomaganie osób młodych, poranionych duchowo i odrzuconych.

Pomagamy młodzieży zagubionej, która utraciła sens swojego życia i nadzieję na przemianę. Prowadzimy rekolekcje, dni skupienia, weekendowe zjazdy, oraz terapię indywidualną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.