• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Serce za Serce"
    KRS 0000333830

Prowadzone działania:
- organizowanie rehabilitacji sprawnościowej,
- krzewienie profilaktyki związanej z niedomaganiami pracy serca,
- promowanie odpowiednich zachowań dla osób chorych na serce w czasie przed operacją jak i po operacji.
- kreowanie korzystnego obrazu klinik kardiochirurgicznych, mających osiągnięcia naukowe i realizujących zasadę "serce za serce".
- przyczynianie się do wszechstronnego rozwoju klinik, prawidłowo realizujących cele operacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.