• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
    KRS 0000333981

Naszą misją jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce. Mówimy jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jak i rzadszymi nowotworami, zabiegamy o dostęp do skuteczniejszych metod diagnostyki i innowacyjnych terapii.
Zasadniczymi celami fundacji są:
- wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
- kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
- reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
- wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim.

Członkowie Koalicji i organizacje współpracujące to:
Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki "Sowie Oczy", Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (PBS), Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO,
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "Sarcoma", Fundacja Spełnionych Marzeń, Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia", Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST (rak podścieliska przewodu pokarmowego), Stowarzyszenie Pomocy Chorym na nowotwory krwi (w Zamościu), Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Fundacja Carita - Żyć ze szpiczakiem, Kwiat Kobiecości, Fundacja Rak''nRoll. Wygraj Życie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.