• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz"
    KRS 0000334503

Jesteśmy Ośrodkiem, który pomaga osobom zagrożonym i wykluczonym społecznie [uzależnionym od alkoholu] w powrocie do społeczeństwa, do zdrowo funkcjonujących rodzin. Wspieramy osoby po terapii uzależnień, w razie potrzeby przygotowujemy do terapii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.