• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Żyć z POMPĄ"
    KRS 0000334667

Fundacja powołana została na rzecz osób, a w szczególności dzieci, które leczone są przy pomocy sprzętu medycznego - pomp w warunkach domowych i szpitalnych. Fundacja obejmuje pomocą osoby zależne od pomp żywieniowych, baklofenowych, do oddychania, do podaży insuliny, wspiera rodzeństwo i rodziców dzieci oraz opiekunów dorosłych pacjentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.