• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka OBRA - WARTA
    KRS 0000334677

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w oparciu o partnerstwo trójsektorowe, posiadającym następujące cele niezarobkowe:
1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.
2. Aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.
3. Realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej przez lokalną grupę rybacką (LGR).
4. Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.
5. Wspieranie jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.