• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Króluj Nam Chryste na rzecz Budowy Kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
    KRS 0000334723

Celem głównym stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków pieniężnych na budowę kościoła pw Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.