• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
    KRS 0000336292

Głównymi celami jest promowanie honorowego krwiodawstwa, działania aktywizujące dzieci i młodzież oraz organizowanie akcji krwiodawczych oraz akcji rejestrujących potencjalnych dawców szpiku.

Prowadzone działania:
1) Organizowanie akcji honorowego oddawania krwi.
2) Organizowanie akcji dla potencjalnych dawców szpiku.
3) Promocja zdrowego stylu życia.
4) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących promocji zdrowia, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa.
5) Współpraca z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.
6) Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych oraz edukacyjnych.
7) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.