• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Amma - Polska"
    KRS 0000336505

Misja
Pomoc potrzebującym i cierpiącym poprzez organizowanie akcji charytatywnych.
Działalność edukacyjna na rzecz zdrowia, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego.
Pomoc w uruchamianiu i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału - talentów i możliwości.
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz zwierząt.
Włączanie się w działalność ogólnoświatową organizacji Mata Amritanandamayi Math.

Prowadzone działania
Działalność charytatywna na rzecz potrzebujących i cierpiących.
Organizacja warsztatów dotyczących relaksu, medytacji IAM, yogi, ayurvedy, tai chi.
Organizacja akcji promujących zdrowe odżywianie, wegetarianizm, ekologię, ochronę środowiska.
Zbiórka pieniędzy na pomoc cierpiącym zwierzętom.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.