• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Amma - Polska"
    KRS 0000336505

Misja
Pomoc potrzebującym i cierpiącym poprzez organizowanie akcji charytatywnych.
Działalność edukacyjna na rzecz zdrowia, zdrowego odżywiania i ochrony środowiska naturalnego.
Pomoc w uruchamianiu i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału - talentów i możliwości.
Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka oraz zwierząt.
Włączanie się w działalność ogólnoświatową organizacji Mata Amritanandamayi Math.

Prowadzone działania
Działalność charytatywna na rzecz potrzebujących i cierpiących.
Organizacja warsztatów dotyczących relaksu, medytacji IAM, yogi, ayurvedy, tai chi.
Organizacja akcji promujących zdrowe odżywianie, wegetarianizm, ekologię, ochronę środowiska.
Zbiórka pieniędzy na pomoc cierpiącym zwierzętom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.