• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
    KRS 0000337794

Prowadzenie wszechstronnej działalności: edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej , mającej na celu aktywizację osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Współpraca z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi. Współpraca z samorządem lokalnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.