• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Drzewo Życia
    KRS 0000338053

Naszym celem jest pomoc ludziom z problemami żywieniowymi, organizacja warsztatów terapeutycznych dla ludzi i ich rodzin cierpiących na anoreksję i bulimię, a takze rozpowszechnianie wiedzy i świadomości dla poznawania istoty, objawów i skutków tych chorób wsród społeczeństwa. Naszym celem jest również organizacja profesjonalnych turnusów terapeutycznych, majacych na celu pomoc w uwolnieniu sie od uzależnień choroby na jakie cierpią ludzie z bulimią i anoreksją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.