• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Labradorom Prima
    KRS 0000338318

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1) humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy labrador retriever, objęcia ich ochroną i otoczenia opieką poprzez:
a) przestrzeganie praw zwierząt zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
b) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami i ich zaniedbywania,
c) profilaktykę zdrowotną,
d) popularyzację wiedzy o cechach, potrzebach, predyspozycjach, hodowli,
e) działalność adopcyjną,
f) zmniejszenie populacji zwierząt wolno bytujących przy zastosowaniu humanitarnych metod weterynaryjnych,
g) udzielanie wszechstronnej i bezpośredniej pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym,
h) przezwyciężanie stereotypów i kształtowanie humanitarnego stosunku do zwierząt,
i) występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania potrzebnych przepisów prawnych, lub modyfikowania istniejących,
j) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony zwierząt i ich praw,
k) i inne cele służące ochronie zwierząt i poprawie warunków ich życia.
2) Ekologii i ochrony naturalnego środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.