• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Polskiego Handlu
    KRS 0000338741

Cele strategiczne:
Rozwijanie odpowiedzialności społecznej sektora handlu detalicznego i dystrybucji w Polsce poprzez działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne
Promocja produktów lokalnych i polskiej zdrowej żywności
Dostarczanie rzetelnej informacji o strukturze i funkcjonowaniu sektora, oraz jego roli w lokalnych społecznościach
Działania charytatywne

Kim jesteśmy?
Fundacja Polskiego Handlu powstała w 2009 roku z inicjatywy Polskiej Izby Handlu dla wspierania rozwoju społecznej odpowiedzialności handlu nowoczesnego z tradycjami w Polsce.

Naszym największym potencjałem wynikającym ze współpracy z Izbą jest przede wszystkim szerokie dotarcie do ogromnej reprezentacji handlu w Polsce, rozumiemy ten potencjał jako odpowiedzialność, ponieważ jako in jesteśmy w stanie wskazywać kierunki rozwoju oraz promować dobre praktyki dla naszego sektora.

Dlaczego polski handel?
W społecznej odpowiedzialności handlu dostrzegamy wiele płaszczyzn do działania, nie tylko w zakresie etycznego podejścia do konsumenta, ale też organizacji łańcucha dostaw, działania na rzecz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne itp.

Handel tradycyjny ze względu na bardzo indywidualny kontakt z konsumentem jest w naszej opinii naturalnym partnerem, który przez odpowiedzialne działania i zaangażowanie powinien rozwijać się w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, dysponuje także dużym potencjałem edukacyjnym – promocja takich działań jest jednym z celów statutowych Izby, ale również Fundacji Polskiego Handlu powołanej przez nas w celu wspierania i promocji tego rodzaju postaw i działań.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Współpracując z ekspertami i instytucjami o szerokim doświadczeniu biznesowym tworzymy platformę wsparcia merytorycznego i operacyjnego dla projektów unijnych oraz kampanii promocyjnych.

Wierzymy, że dzięki współpracy i podejmowaniu inicjatyw łączących różne środowiska i podmioty możemy razem osięgać więcej, budować lepszą przyszłość i rozwijać handel społecznie odpowiedzialny w Polsce.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.