• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Alternatywa Zielonogórska
    KRS 0000338819

Co robimy?
- szukamy domów docelowych bezdomnym zwierzętom
- przetrzymujemy w domach tymczasowych bezdomne zwierzęta do czasu znalezienia nowego właściciela
- leczymy
- sterylizujemy
- dokarmiamy bezdomne zwierzęta
- pomagamy osobom dokarmiającym wolno żyjące koty
- sprawdzamy docelowe domy na prośbę domów tymczasowych, u których znajdują się bezdomne zwierzęta
- pomagamy w organizacji transportu (najczęściej kotom i innym, małym zwierzętom)
- organizujemy prelekcje i pogadanki na temat zwierząt
- organizujemy coroczną Wystawę Kotów Domowych, na której propagujemy postawę odpowiedzialnego właściciela i zachęcamy do adopcji bezdomnych zwierząt
- udzielamy porad związanych z opieką nad zwierzętami domowymi
- współpracujemy z urzędami miast i gmin w zakresie ochrony zwierząt i zapobiegania bezdomności
- opiniujemy projekty programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla miast i gmin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.