• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane
    KRS 0000338878

Misja
1. Upowszechnianie informacji na temat najnowszych sposobów leczenia stwardnienia rozsianego wśród chorych.
2. Gromadzenie funduszy na leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.
3. Doradztwo, pomoc organizacyjno-socjalna dla osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji:
4. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane.
5. Prowadzenie działalności integrującej członków Fundacji oraz chorych na stwardnienie rozsiane poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową oraz towarzyską.
6. Rzecznictwo interesów członków Fundacji przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

Prowadzone działania
Fundacja działa na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.