• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną "Razem z Czwórką" przy SOSW Nr 4 w Krakowie
    KRS 0000339426

Prowadzimy działalność edukacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, rewalidacyjną i profilaktyczną oraz podnosimy jakość i poziom kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy działania statutowe SOSW nr 4 w Krakowie. Umożliwiamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełne funkcjonowanie we wszystkich sferach życia: kulturalnej, naukowej, sportowej i rekreacyjnej.

Zapewniamy osobom niepełnosprawnym sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieramy rodziny osób niepełnosprawnych w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej a także socjalnej.

Udzielamy doraźnej pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, a także ich rodzinom. Promujemy i organizujemy wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wśród społeczności lokalnej. Upowszechniamy i chronimy prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, działając na rzecz integracji społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.