• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Pomocy "Otoczmy Troską Życie" im. Karola Wojtyły
    KRS 0000340068

Centrum Pomocy jest poświęcone Wielkiemu Polakowi, Papieżowi Janowi Pawłowi II. Skupia się na upowszechnianiu Jego nauczania, kształtując "wyobraźnię miłosierdzia" w duchu solidarności z człowiekiem potrzebującym pomocy.
Misją Centrum Pomocy jest działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna, skupiająca się na niesieniu pomocy osobom zagrożonym współczesnymi formami ubóstwa w szczególny sposób starszym i niepełnosprawnym, promocja i ochrona zdrowia.
W tym celu korzystając ze środków unijnych wybudowaliśmy budynek Centrum Pomocy w którym mieści się sala konferencyjna wyposażona w sprzęt audiowizualny i kuchenny do realizacji zadań statutowych oraz w pełni wyposażony Zakład Rehabilitacji Medycznej w którym prowadzimy bezpłatną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.