• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zgorzeleckich Mandolinistów
    KRS 0000340572

Głównym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik nauki gry na instrumentach tworzących skład orkiestry mandolinowej oraz popularyzacja nietypowych instrumentów tj. mandoliny i mandoli.

Aby zrealizować nasze zamiary stwarzamy odpowiednie warunki do podnoszenia umiejętności muzycznych oraz rozwoju zainteresowań i talentu dzieci, młodzieży i dorosłych, zapobiegając tym samym sytuacjom mogącym zachwiać pracę lub funkcjonowanie Orkiestry.

Wspieramy działania związane z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury muzycznej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym poprzez podnoszenie jakości edukacji artystycznej i promocję działalności Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.