• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
    KRS 0000340823

Fundacja REPI:
- prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie,
- organizuje konferencje naukowe,
- wydaje publikacje naukowe dot. m. in. osób z niepełną sprawnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.