• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja REPI
    KRS 0000340823


Celami Fundacji są:

1. Wszechstronny rozwój osób i grup, w tym upowszechnianie równości szans.
2. Rehabilitacja społeczna oraz integracja jednostek, środowisk, społeczności.
3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa.
4. Edukacja i wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozwój edukacji

W zakresie rozwoju edukacji Fundacja m. in:
• organizowała w Tarnowie pięć ogólnopolskich konferencji naukowych z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, teoretyków i praktyków:
- „Lekarz – pedagog – obywatel. Janusz Korczak: wczoraj i dziś”,
- „Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego”,
- „Nauczyciel w społecznej animacji osób z niepełną sprawnością”,
- „Edukacja – prawo – praca w życiu osób niepełnosprawnych”,
- „Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych”,

• Wydała dwie pozycje książkowe:
- „Niepełnosprawność – społeczeństwo – wychowanie”,
- „Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w trosce o człowieka”.

• pozyskuje i przekazuje książki dla tarnowskich bibliotek,

• uzyskała patronat naukowy nad swoimi działaniami dwóch uczelni – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej z Gdańska,

• aktywnie i wszechstronnie wspiera rozwój swoich pracowników,

• prowadzi w atrakcyjny edukację osób z niepełną sprawnością kładąc nacisk na łączenie tradycji z nowoczesnością.

Rozwój pracy

• Fundacja prowadzi i deleguje na kursy i szkolenia zawodowe osoby z niepełną sprawnością, co zwiększa ich szanse na rynku pracy.
• Fundacja REPI prowadzi działania pomocowe w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełną sprawnością.

Rozwój integracji

• Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II przy ulicy Hodowlanej 6 dla 45 osób z niepełną sprawnością w sferze intelektu. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową. Bliższe informacje na stronie www.wtzjp2.pl

• Podopieczni Fundacji biorą udział w szeregu imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych, prezentujących ich ogromny potencjał.

• Fundacja organizuje także zawody sportowe:

- Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością,
- Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością.
Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.