• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "AGRADO"
    KRS 0000341302

Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej.

Obecnie przy naszym Stowarzyszeniu działają dwie placówki świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień oraz terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.