• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    UKS OKAY Opole
    KRS 0000342253

Jednosekcyjny Uczniowski Klub Sportowy OKAY działa przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu. Nasz klub jest jednostką pożytku publicznego i zrzesza 175 trenujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Głównym obszarem działalności naszego Klubu jest Miasto Opole, ale zasięg naszej działalności dotyczy całego kraju, co związane jest z organizowanymi przez Klub wyjazdami na zawody oraz zgrupowania sportowe.

Klub działa w obszarze swoich zadań statutowych, w tym głównie w zakresie prowadzenia działalności sportowej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promowania zdrowego stylu życia, organizowania zajęć pozalekcyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dla dzieci, a także przeciwdziałania patologiom społecznym.

Wraz z utytułowanym opolskim Klubem Judo AZS Opole rozpoczęliśmy w 2016r. współpracę z Fundacją DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym szerząc ideę „Judo dla świata” – projekt, w ramach którego trenerzy naszego klubu przy współpracy z KJ AZS OPOLE prowadzą zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.