• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku
    KRS 0000342345

Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, projektów krajowych oraz od sponsorów na realizację inicjatyw służących dobru uczniów, ich nauczycieli, mieszkańców Sanoka a zwłaszcza dzielnicy Błonie.
Promocja działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.
Wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.