• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota
    KRS 0000342831

Celem naszej działalności jest pomoc osobom poparzonym, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat choroby oparzeniowej i pierwszej pomocy. Zbieramy pieniądze na leczenie - obecnie mamy pod opieką ok. 10 osób, które uległy rozległym oparzeniom. Organizujemy również sukcesywnie akcje informacyjne o postępowaniu w przypadku wystąpienia oparzeń. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną przy organizacji imprez plenerowych oraz tworzeniu statystyk dotyczących ofiar pożarów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!







Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.